Sound Studio

Up

Studio 123 bouwt aan een kleine geluidsstudio, waarin voor redelijke prijzen door particulieren geluidsopnames gemaakt kunnen worden.

Het betreft hier een studioruimte van 3m x 6m, waarin een electronisch drumstel (Roland TD-10) en een back-line aanwezig zullen zijn.

Er zal op hard-disk opgenomen worden.

Tevens biedt Studio 123 de mogelijkheid aan om muziek aan te kopen.

Voor allerlei muziekstukken, zoals bijvoorbeeld reclamejingles, muziek onder documentaires, maar ook stukken voor kamerorkesten, organisten en nog veel meer, werkt Studio 123 samen met diverse componisten.

Informeer naar de mogelijkheden.

 Alle door Studio 123 vervaardigde werken blijven te allen tijde het eigendom van Studio 123. U verwerft publicatie- en/of gebruiksrecht, maar wordt nimmer eigenaar van de betreffende werken. De omvang van het publicatie- of gebruiksrecht treft u aan in de u geleverde offerte en/of factuur. Copyright op alle door Studio 123 vervaardigde werken ligt tevens bij Studio 123.

Studio123Logo.gif (1845 bytes)

 

 

 

 


email3d-02.gif (20084 bytes)

Studio 123
Bragastraat 123
2523 HG Den Haag
telefoon : 070 - 336 01 23
fax          : 070 - 393 73 37
mobiel   : 0651 - 425 123